2008. január 20., vasárnap

Pápa - persona non grata.

Hát, igen. Ennek is be kellett következnie! A Pápa nem kivánatos személlyé vált a tudomány egyik fellegvárában, a legnagyobb (!) európai egyetemen, a La Sapienzán.

Az Egyetem diákjai szinte egyöntetüen, az oktatóknak pedig egy része, úgy látják, hogy a tervezett megtisztelő látogatás nem időszerű, mert a "füttymentesség" nem garantálható. Szegény XVI. Benedek most azért lakol, amit tulajdonképp elődje Voytila vétett a keresztény hit, a hívők ellen, a judeokrisztianizmus pátyolgatásával, a zsidóság előtti orcapirító meghunyászkodással, a nyálas vezeklésssel és sokminden egyébbel.


A tüntetők, hírek szerint, a megégetett eretnekek: Savonarola és Giordano Bruno képeit emelték a magasba és Voltaire eszméit emlegették, már ami a szabad gondolkodást illeti.

Nagyot tévedett a pápa amikor kezdeményezte, engedte, vagy nem akadályozta meg hívei ellentüntetéseit.

Ez most nem időszerű. Az Egyháznak kell értékelni azt a nyilvánvaló tényt, hogy már nem "Anya", nem "Egy" és főleg nem "Szent". Tetszik - nem tetszik, fel kell öltenie a bünbánók ingét a "Sanbenitot" és meg kell követni ... persze nem a zsidóságot, hanem a zsidó világhatalmi törekvéseknek kiszolgáltatott hívek milliárdjait!

Százmilliók tátották a szájukat mikor II. János Pál végig haknizta a világot. Senkinek sem tünt fel, hogy a meglátogatott államok, mint népeik elnyomói, szervezték és finanszírozták a látogatások költségeit, tervezték a látványelemeket, úgy hogy Szent Péter méltatlan utóda valóságos diadalmeneteket tarthasson mindenütt, ahol bíbor-saruiban végigslattyogott a vörös szőnyegeken.

Senkinek sem jutott eszébe rászólni: le a papuccsal, térdre czudar, csússz Canossád felé.

A Római Katolikus Egyház fennállásának jó kétezer éve során mindíg a hatalmasok kegyeit kereste, az elnyomottaknak pedig tűrést prédikált és boldogságot igért - a tulvilágon.

Ez elleni lázadás volt a Felvilágosodás, amely a Nagy Francia Forradalomban csúcsosodott és a király lenyakazása után szekularizálta [!] a társadalmat, annak minden intézményét.

[Ezért nincs feszület a francia oktatási intézményekben és ezért nem viselhetnek csadort az iszlámhívő leányhallgatók.]

Úgy tűnik, a Világon újabb szekularizációs hullám söpör végig feltartóztathatatlanul és a vallásgyakorlást természetes közegébe tessékeli: a templomokba, a temetőkbe, az egyházi intézményekbe és az emberi leklkek "templomaiba".

Az arannyal gazdagon cicomázott főpapok [lásd a képen a Pápa "ornátusát"] ideje lejárt. Ám ha mesterüket követnék a szegénységben, szerénységben, az elesettek istápolásában, akkor: talán ....

Sz. Gy.
Nincsenek megjegyzések: